SupeRoleModels

Joanna Tunney jest absolwentką studiów menadżerskich MBA w Polish Open University w Warszawie. Życie zawodowe spędziła w zagranicznych firmach kierując finansami, administracją i HR. Posiada liczne dyplomy z zakresu zarządzania tymi dziedzinami. Zajmowała się również restrukturyzacją film, prowadziła własną firmę zajmującą się szkolenie i rekrutacją personelu, przez wiele lat była prezesem „Stowarzyszenia Mieszkańców” społeczności, w której mieszkała, przez 8 lat była prezesem fundacji „Przyjaciel Sportu”, która wspierała młodzieżowe drużyny piłki nożnej przy klubie „Hutnik” Warszawa. Sama w młodości trenowała piłkę ręczną i grała w I- glogow drużynie „Skra” Warszawa. Na emeryturze prowadzi intensywne życie angażując się w liczne projekty dedykowane seniorom. Brała udział w I edycji programu „Sanatorium Miłości”.

Wspieram Was!

Dane osobiste

Suma darowizn: 100.00zł