SupeRoleModels

Fundacja SUperolemodels

(POPRZEDNIO „MODELS AGAINST ADDICTIONS”)

JAKA JEST NASZA MISJA ? 
  • Dążenie do destygmatyzacji osób z uzależnieniami i chorobami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu.
  • Holistyczna profilaktyka oraz terapia uzależnień i chorób psychicznych.
  • Promowanie holistycznego podejścia do osiągnięcia pełnego dobrostanu każdego człowieka.

Swoją misję realizujemy m.in. poprzez:

  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat wszelkich form uzależnień i chorób psychicznych oraz eliminowanie ich napiętnowania poprzez organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych.

  • Dostarczanie materiałów edukacyjnych skierowanych do osób uzależnionych oraz współuzależnionych (czyli ich najbliższego otoczenia) mających problemy z zażywaniem narkotyków, nadużywaniem alkoholu, odżywianiem oraz innymi formami uzależnień.

  • Wprowadzenie dnia wolnego od uzależnień 11-go dnia każdego miesiąca (#UNDEPENDENT DAY), w którym zachęcamy i motywujemy do powstrzymania się od wszelkiego rodzaju uzależnień przez 24 godziny (w tym od nałogów społecznie akceptowanych, tj. słodycze, tytoń, seks, media społecznościowe, gry komputerowe etc.).

  • Organizowanie warsztatów dla osób borykających się  z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi.

DLACZEGO NASZA MISJA JEST WAŻNA?

Tylko 20% populacji z uzależnieniami i chorobami psychicznymi prosi o pomoc. Niestety, nadal obowiązuje społeczna niechęć do otwartej dyskusji na temat  tego problemu. Wierzymy, że usuwając stygmę możemy ratować życia.

JAK CHCEMY POWSTRZYMAĆ  STYGMATYZACJĘ
 

Stworzyliśmy słowo #undependent oznaczające niezależność.

11-go dnia każdego miesiąca zachęcamy wszystkich do zidentyfikowania swoich destrukcyjnych zachowań, których na co dzień świadomie nie kontrolujemy. Celem kampanii #undependent jest własne bezpośrednie doświadczenie prób i trudności, związanych ze  zwalczaniem  nałogów i szkodliwych przyzwyczajeń.

DLACZEGO DESTYGMATYZACJA JEST TAKA WAŻNA?

Zarówno uzależnienia jak i problemy psychiczne są nadal postrzegane przez ogół społeczeństwa jako defekt moralny, który łatwo jest pomijany i zaniedbywany zarówno przez władze, samorządy jak i całe społeczeństwo. Stygmatyzacja jest jednym z najgorszych i najtrudniejszych aspektów uzależnienia, ponieważ utrudnia osobom nim dotkniętym, ich przyjaciołom i rodzinom uzyskanie niezbędnej pomocy.

Wspieram Was!

Dane osobiste

Suma darowizn: 100.00zł