SupeRoleModels

Anna Stec  w latach 2004 – 2008 pracowała, jako zarządca nieruchomości dwóch budynków w Warszawie w firmie zarządzającej nieruchomościami Platan.

W latach 2009-2022 pracowała w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy w wydziale współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na stanowisku eksperta zajmowała się merytorycznym przygotowywaniem konkursów ofert zadań publicznych, współpracą z komisjami dialogu społecznego oraz obsługą cyklu konkursu ofert: od przyjmowania ofert od oferentów przez system Witkac począwszy, poprzez ich administrowanie, obsługę komisji oceniających, negocjowanie budżetów projektów kulturalnych, a skończywszy na podpisaniu umów, rozliczenie projektów i przygotowanie sprawozdań z konkursów.

Pomaga bratu w działalności rolniczej na terenie gospodarstwa rodziców w Ołtarzewie pod Ożarowem Mazowieckim. Zainteresowana propagowaniem zdrowego stylu życia, rozwojem osobistym, ekologiczną produkcją żywności, założyła Fundację EcoHub, aby wesprzeć działalność rolniczą rodziny.

Wspieram Was!

Dane osobiste

Suma darowizn: 100.00zł