SupeRoleModels

Warszawa

„Role Models” w języku angielskim oznacza wzór godny naśladowania. Określenie to zainspirowało założycielki (dwie modelki) do wybrania nazwy Fundacji. Jednym z naszych celów jest promowanie osób, idei i przedsięwzięć, które są katalizatorem pozytywnych zmian w nas samych, naszym otoczeniu i społeczeństwie.

 
 

Nasza Misja

NASZĄ MISJĄ JEST DESTYGMATYZACJA UZALEŻNIEŃ I ZNIESIENIE SPOŁECZNEJ DYSKRYMINACJI OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBAMI PSYCHICZNYMI

KOMU POMAGAMY?

Osoby z uzależnieniami

Osoby borykające się z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi. Współpraca z ośrodkami i organizacjami do spraw uzależnień.

Młodzież szkolna

Promowanie wśród młodzieży 11go dnia każdego miesiąca jako dnia powstrzymania się od uzależnień, w ramach kampanii #undependent.

Super Silver

Super Silver, grupa sponsorowana przez SupeRoleModels to przestrzeń dla seniorów i seniorek.​

Społeczeństwo

Wszyscy zainteresowani medycyną holistyczną, rozwojem świadomości i zapobieganiu uzależnieniom.

NASZE DZIAŁANIA

W naszych działaniach promujemy holistyczne podejście do życia i zdrowia. Jako cel obraliśmy sobie uświadamianie, inspirowanie, motywowanie i edukację. Organizujemy warsztaty pracy z ciałem, medycyną wschodu, jogą oraz innymi metodami medycyny holistycznej.

Holistyczne podejście do zdrowia oznacza dbanie o siebie  na poziomie:  
fizycznym • emocjonalnym • psychicznym • mentalnym • energetycznym • biochemicznym • duchowym
zarówno w profilaktyce jak i w procesie leczenia.

Holistyczne podejście do życia skupia się na równowadze 8 istotnych aspektów :

Ja • zdrowie • finanse • kariera • przyjaciele • rodzina • partner • zainteresowania

Nasze Projekty

WKRÓTCE DZIEŃ NIEZALEŻNOŚCI #UNDEPENDENT

Dni
Godzin
Minut
Sekund
#UNDEPENDENT DAY - DZIEŃ NIEZALEŻNOŚCI  

BĄDŹ NIEZALEŻNY – BĄDŹ WOLNA – BĄDŹ ODWAŻNY  – BĄDŹ SILNA – BĄDŹ INNY 

Każdego 11-go dnia w miesiącu zachęcamy wszystkich do powstrzymania się od jakiegokolwiek uzależnienia przez 24 godziny.

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od telefonu

Uzależnienie od papierosów

DLACZEGO PROMUJEMY MEDYTACJĘ I TECHNIKI ODDECHOWE

Medytacja to jedna z technik relaksu, która pozwala na oczyszczenie umysłu, wyzbycie się codziennego napięcia psychicznego i wejścia w stan całkowitego wyciszenia oraz rozluźnienia. Dodatkowo medytacja poprawia naszą pamięć, dodaje energii, a także uodparnia na stres. Wyzwala istotne zmiany zarówno w sposobie funkcjonowania jak i strukturze mózgu. Dzięki niej wzrasta ilość istoty szarej w tych obszarach, które odpowiadają za uczenie się i podejmowanie decyzji co z kolei jest korzystnym zjawiskiem dla utrzymania zdrowia i ochrony przed nawrotem uzależnienia. Codzienna praktyka tworzy jasność i samokontrolę niezbędną w przezwyciężaniu nałogów.

Wspieram Was!

Personal Info

Donation Total: 100.00zł