SupeRoleModels

Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak superolemodels.pl jej jednostki stowarzyszone gromadzą, przetwarzają i wykorzystują informacje o użytkowniku (które nazywamy „danymi osobowymi”) oraz jak nimi administrują.

Podczas korzystania z superolemodels.pl gromadzimy następujące dane osobowe:

 1. informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Informacje niezbędne do skonfigurowania konta użytkownika i zalogowania się, ale istnieje również możliwość dokonywania zakupów bez konieczności tworzenia hasła;
 2. podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko,);
 3. dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu i adres e-mail, adres korespondencyjny) aby dostarczać produkty;
 4. dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak Przelewy24). Używamy ich do przetwarzania zamówienia. 

Podczas korzystania z superolemodels.pl przez urządzenie gromadzimy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane osobowe obejmują:

 1. dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron),
 2. elementy wprowadzone przez profil (np. wyświetlone strony i oferty, szczegóły zakupu,  informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono naszą Witrynę). 
 3. dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe).

Otrzymujemy także dane osobowe od podmiotów zewnętrznych, przez co rozumiemy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, takie jak partnerzy, partnerzy marketingowi, dystrybutorzy, sprzedawcy i inne przedsiębiorstwa lub organizacje, z którymi zawieramy umowy dotyczące wsparcia naszej działalności biznesowej i operacyjnej;

Dane osobowe, które otrzymujemy od Partnerów biznesowych czy jednostek stowarzyszonych, obejmują podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane urządzenia, elementy profilu. 

Opisane powyżej dane osobowe gromadzimy na różnych etapach:

 1. rejestracja, subskrypcja, autoryzacja przeniesienia albo utworzenie konta u nas;  W przypadku jeśli użytkownik zdecyduje się nie tworzyć hasła do konta, utworzymy konto i połączymy szczegóły zakupu użytkownika z adresem e-mail użytkownika. Użytkownik  może ustawić hasło dla konta podczas każdego zakupu;
 2. otwarcie wiadomości (w tym e-mail) lub udzielenie na nią odpowiedzi;
 3. przesłanie informacji, aby zapisać się lub uczestniczyć w programach udostępnianych w imieniu albo razem ze Sprzedawcami i Partnerami biznesowymi za zgodą użytkownika albo jeżeli będzie to konieczne do świadczenia zamówionych usług
 4. wyświetlenie jakiejkolwiek strony w Internecie, na której wyświetlane są nasze reklamy albo treści;
 5. zakup produktów albo usług w Witrynie albo za jej pośrednictwem od Sprzedawców;

Użytkownik może zarządzać rodzajami danych osobowych, które nam przekazuje, i ograniczać sposób, w jaki komunikujemy się z nim. Jednocześnie uważamy, że im więcej informacji o użytkowniku i jego upodobaniach otrzymamy, tym lepsze i bardziej wartościowe będzie doświadczenie związane z naszą Witryną i usługami.

Można zarządzać ustawieniami poczty e-mail, powiadomień push, informacjami o lokalizacji oraz preferencji powiadamiania o subskrypcji, logując się na konto za pośrednictwem Witryny lub dostosowując ustawienia w naszej aplikacji mobilnej:

Pliki cookie. Można zarządzać sposobem obsługi plików cookie przez przeglądarkę. Można także zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje o urządzeniu oraz informacje zgromadzone na urządzeniu, a także tym, jak przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie. 

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, aktualizować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe, które stanowią część jego profilu. Może to zrobić logując się na konto i klikając przycisk „Żądanie dot. danych” w tym miejscu. Aktualizowanie danych osobowych pomaga zapewnić, że możemy uszanować preferencje użytkownika oraz oferować towary i usługi, które są najbardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może (i) żądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy o nim; (ii) zażądać ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania; (iii) zażądać usunięcia przez nas danych osobowych, które posiadamy o nim; (iv) zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych; oraz (v) zażądać przekazania użytkownikowi albo osobie trzeciej kopii określonych danych osobowych użytkownika (co określa się jako prawo do „przenoszenia danych”). Można również wyrazić sprzeciw wobec któregokolwiek ze stosowanych przez nas sposobów wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszych Zasadach, w tym wobec działań marketingowych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda była wymagana i w jakim została udzielona.

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe gromadzone z innych źródeł i generowane samodzielnie oraz administrujemy nimi, aby:

 1. Utworzyć konto podczas rejestracji i umożliwić logowanie, co jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi.
 2. Obsługiwać, utrzymywać i ulepszać Witrynę poprzez analizowanie;
 3. Weryfikować nieuczciwe zakupy, wykrywać je i zapobiegać im;
 4. Prowadzić działania marketingowe

Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujący sposób:

 1. za jego zgodą;
 2. jednostkom stowarzyszonym;
 3. niepowiązanym z nami zewnętrznym Sprzedawcom i Partnerom biznesowym;
 4. osobom trzecim, które dostarczają narzędzi i świadczą usługi pomagające nam lepiej zrozumieć preferencje użytkownika dotyczące ofert;
 5. aby zgłaszać lub windykować zadłużenie należne Sprzedającym lub innym Partnerom biznesowym;
 6. w zakresie koniecznym do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec użytkownika i Sprzedawców lub Partnerów biznesowych;
 7. w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej oraz w celu ochrony praw naszych lub Jednostek stowarzyszonych 
 8. w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobną procedurę prawną, w tym dla organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w zakresie niezbędnym do spełnienia tych zobowiązań prawnych;

Wdrożyliśmy program ochrony informacji obejmujący administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy kontroli, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkownika. 

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika lub będą one potrzebne do świadczenia usług.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub innych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z superolemodels.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z administratorem jak również drogą pocztową pod adresem: kontakt@superolemodels.pl

Wspieram Was!

Personal Info

Donation Total: 100.00zł